Plakat forelesningsserie Første Verdenskrig

Plakat forelesningsserie Første Verdenskrig