SintefRomanNetzer-2486

Trondheim 13.02.2014 : Roman Netzer på SINTEF Materialer og Kjemi i oljebiblioteket. Han forsker på bakteriers nedbryting av olje i naturen. Foto Thor Nielsen

Forsker Roman Netzer i SINTEF har fått overraskende resultater i sine forsøk med å bryte ned oljesøl med bakterier. Her i SINTEFs "oljebibliotek". Foto: Thor Nielssen.