Eldre sykehus

For eldre er avstanden til lokalsykehuset den viktigste enkeltfaktoren for å få rask behandling. Foto: Photos.com

For eldre er avstanden til lokalsykehuset den viktigste enkeltfaktoren for å få rask behandling. Foto: Photos.com