NTNU_3

Læringsverktøyet er gratis og tilgjengeleg for alle. Foto: Kai T. Dragland (NTNU)

Læringsverktøyet er gratis og tilgjengeleg for alle. Foto: Kai T. Dragland (NTNU)