Asgeir Sørensen på kaia_mindre

Professor Asgeir Sørensen inspiserer kaia nedenfor marinlab i måneskinn. Foto: Geir Johnsen, NTNU.

Professor Asgeir Sørensen inspiserer kaia nedenfor marinlab i måneskinn. Foto: Geir Johnsen, NTNU.