bussstasjoner Trondheim Øvstedal

En av de ferdigbygde superbusss-stasjonene liggere i den traffikerte Prinsens gate. Forskerne ser at det er utfordringer med av- og påstigning på stasjonene. Foto: Liv Øvstedal.