Trond Bakken

Utfordringen ligger i å få samlet inn, kvalitetssikre og distribuere alt av data fra "nett-eiere" rundt om i Norge, sier forretningsutvikler Trond Bakken ved SINTEF IKT.