roboter_paa_skolebenken_x1

På robotlab’en på SINTEF Raufoss Manufac-turing har forskerne Øystein Skotheim og Pål Ystgaard lyktes med å gi de avanserte maskin-ene 3D-syn. Det gjør dem i stand til å løse mer komplekse oppgaver i produksjonslinjene. Foto: Gry Karin Stimo