rep_rob_karbonanoder

Disse karbon-anodene er det Hydro vil at robot-er skal rense. De forbrennes som en del av prosessen og pådrar seg da et hvitt elektrolyttlag som må hakkes løs før anodene resirkuleres og går inn i ny produksjon. Foto: Thor Nielsen