rep_rob_3_stor_paa_skolebenken

De to gigantiske robotene på Glen Dimplex Nordic i Stjørdal utfører sammen en elegant og synkron dans slik at en ferdig komponent er klar hvert 14. sekund. Foto: Gry Karin Stimo