Marshall_Plan_poster

Plakat laget av Economic Cooperation Administration (ECA) for å fremme et forent Europa etter andre verdenskrig.
Foto: Wikimedia Commons

Plakat laget av Economic Cooperation Administration (ECA) for å fremme et forent Europa etter andre verdenskrig.

Plakat laget av Economic Cooperation Administration (ECA) for å fremme et forent Europa etter andre verdenskrig. Foto: Wikimedia Commons