Marshall_Plan_Europe

Europeiske land som sa ja til hjelp fra USA etter andre verdenskrig. Røde søyler indikerer omfanget av økonomisk hjelp til landene.
Foto: Wikimedia Commons

Europeiske land som sa ja til hjelp fra USA etter andre verdenskrig. Røde søyler indikerer omfanget av økonomisk hjelp til landene.

Europeiske land som sa ja til hjelp fra USA etter andre verdenskrig. Røde søyler indikerer omfanget av økonomisk hjelp til landene. Foto: Wikimedia Commons