Corinth_Marshallplanen

Stor glede da den viktige Korintkanalen i de greske øyer ble gjenåpnet for båttrafikk i 1948. Takket være Marshallplanen ble kanalen rensket etter tyskernes herjinger; eksplosiver som utløste skred, dumpede lokomotiver, ødelagte broer og annet. Stillbilde fra dokumentarfilmen «Corinth Canal» (1950).

Stor glede da den viktige Korintkanalen i de greske øyer ble gjenåpnet for båttrafikk i 1948. Takket være Marshallplanen ble kanalen rensket etter tyskernes herjinger; eksplosiver som utløste skred, dumpede lokomotiver, ødelagte broer og annet. Stillbilde fra dokumentarfilmen «Corinth Canal» (1950).

Stor glede da den viktige Korintkanalen i de greske øyer ble gjenåpnet for båttrafikk i 1948. Takket være Marshallplanen ble kanalen rensket etter tyskernes herjinger. Stillbilde fra dokumentarfilmen «Corinth Canal» (1950).