Migraine migrene

Medikamentet vil gi legene en mulighet for å hjelpe flere migrenepasienter. Foto: photos.com

Medikamentet vil gi legene en mulighet for å hjelpe flere migrenepasienter. Foto: photos.com