Isbreer UA 4

1500 gammel pilspiss og skaft funnet på et nylig avsmeltet parti av Storbreen av SPARC’s gjesteforsker Greg Hare fra Canada (til høyre). På befaring sammen med

tillitsman Tord Bretten. Foto: Martin Callanan/SPARC-prosjektet.

1500 gammel pilspiss og skaft funnet på et nylig avsmeltet parti av Storbreen av SPARC’s gjesteforsker Greg Hare fra Canada (til høyre). På befaring sammen med tillitsman Tord Bretten. Foto: Martin Callanan/SPARC-prosjektet.