Isbreer UA 1

Uttak av DNA fra 3800 år gammel antler funnet på ei snøfonn på Oppdal. Foto: Leena Aulikki Airola/SPARC-prosjektet

Uttak av DNA fra 3800 år gammel antler funnet på ei snøfonn på Oppdal. Foto: Leena Aulikki Airola/SPARC-prosjektet