robot lakkerer panel

Trondheim 03.12.2013 : forskerne er Sigurd Albreksten,
og Torstein Myhre. Fotografering av et par roboter ned i NTNU/SINTEF Raufoss sin labb på SINTEF Teknologi og samfunn?
– Det ene er en robot som plukker stolhjul. Jeg har en liten video av selve plukkingen- så bildet må bli med forsker/pc i forgrunn og robot i bakgrunnen. Forsker med robot og glidende stativ med plater som skal lakkeres. Foto Thor Nielsen