Far og barn

Fedrekvotens suksess har også ført til at andre land ser mot Norge og Norden, sier artikkelforfatteren. Foto: Photos.com

Fedrekvotens suksess har også ført til at andre land ser mot Norge og Norden, sier artikkelforfatteren. Foto: Photos.com