Havforskerne Mark Reed og Dag Slagstad

Trondheim 28.04.2011 : Forskerne Mark Reed, Avd. Marin miljøteknologi, SINTEF Materialer og kjemi – SINTEF Sealab og Dag Slagstad, SINTEF Fiskeri og Havbruk – SINTEF Sealab fotografert i Brennebukta på Trolla. Foto: Thor Nielsen

Dag Slagstad (t.v.) og Mark Reed ved SINTEF Fiskeri og havbruk, arbeider med store regneprogram som beregner havstrømmer. Foto: Thor Nielsen.