bilde2

Den store solomnen kan gjere det mogeleg for menneskje i Etiopia å lage varm mat effektivt, sikkert og miljøvenleg når som helst på døgeret. Foto: Dag Håkon Haneberg.

Den store solomnen kan gjere det mogeleg for menneskje i Etiopia å lage varm mat effektivt, sikkert og miljøvenleg når som helst på døgeret. Foto: Dag Håkon Haneberg.