Livssyklus forbruk 1 photos

Et nytt redskap skal hjelpe til med å beregne hvordan ny teknologi påvirker naturen og samfunnet. Foto: photos.com

Et nytt redskap skal hjelpe til med å beregne hvordan ny teknologi påvirker naturen og samfunnet. Foto: photos.com