DSC_1076

Lenge var det opplest og vedtatt at jo større vindusflater kontorbygninger får, jo mer tilført energi vil bygget trenge. Men det er ikke nødvendigvis slik. Foto: SINTEF / Svein Tønseth