Roros-prosessen

Røros: Pepperkaketemaet for studentene på faget metallproduksjon, er gruvedrift på Røros. Foto: Per Henning/ NTNU

Røros: Pepperkaketemaet for studentene på faget metallproduksjon, er gruvedrift på Røros. Foto: Per Henning/ NTNU