Petter_Risholm_styrer pc3

OSLO 2013-11-26: Forsker Petter Risholm jobber med et prosjekt der man skal kunne styre datamaskiner og nettbrett med håndbevegelser uten å berøre enheten. Teknologien bygger på utlralyd for å detektere hendene. FOTO: WERNER JUVIK

På kjøkkenet kan et berøringsfritt samspill med nettbrettet være lurt når fingre er klissete. Foto: Werner Juvik/SINTEF.