Gaver og effektivitetstap 1

Søtt? Kanskje. Samfunnsøkonomisk betenkelig? Absolutt! Foto: photos.com

Søtt? Kanskje. Samfunnsøkonomisk betenkelig? Absolutt! Foto: photos.com