Elev synes matematikk er vanskelig

Øv mer på algebra, er et råd til elevene.
Ill.: photos.com

Elev (jente) synes matematikk er vanskelig