Trond Bøhlerengen

Seniorforsker Trond Bøhlerengen mener myndighetene bør få tatt stikkprøver av rundt ett hundre tak og andre lette trekonstruksjoner. Foto: SINTEF