IMG_0378

Gruvearbeider i laben: I et helt nytt arbeidsfysiologisk laboratorium tester forskere de fysiske utfordringene som gruvepersonell utsettes for. Foto: Christina Benjaminsen