SintefLydrepIII

Trondheim 26.10.2013 : Tron Tronstad i SINTEF forsker på hvordan støy kan skade hørselen. Her måler han støybelastning under konsert med The National i Dødens Dal. Foto Thor Nielsen

SINTEF forsker på hvordan støy kan skade hørselen. Under UKA i Trondheim ble støybelastningen målt under flere konserter. Her spiller The National for et publikum - med og uten ørepropper. Foto Thor Nielsen