SintefLydrepII

Trondheim 26.10.2013 : Tron Tronstad i SINTEF forsker på hvordan støy kan skade hørselen. Her måler han støybelastning under konsert med The National i Dødens Dal. Foto Thor Nielsen

Stille før stormen: UKE-funksjonærene Magne Mellem, Anna Vederhus og Ole Kristian Knudsen utstyres med mikrofoner og avlesningsutstyr før konserten. Foto: Thor Nielsen.