SintefLydrep

Trondheim 26.10.2013 : Tron Tronstad i SINTEF forsker på hvordan støy kan skade hørselen. Her måler han støybelastning under konsert med The National i Dødens Dal. Foto Thor Nielsen

Høy lyd kan skade hørselen. Bildet er tatt fra en konsert under UKA i fjor, hvor SINTEF også gjorde støy-målinger. Foto Thor Nielsen