2013-05-22 14.12.19

Jan Willy Stræte i Sør-Trøndelag Parkinsonforbund testar ein prototype av Assistep. Foto: Assitech

Jan Willy Stræte i Sør-Trøndelag Parkinsonforbund testar ein prototype av Assistep. Foto: Assitech