Power Distribution Station with Lightning Strike.

Bedre utnyttelse av energi og nettverk er lønnsomt for kraftselskapene. Det kan komme kundene til gode.
Foto: Josemaria Toscano/photos.com

Bedre utnyttelse av energi og nettverk er lønnsomt for kraftselskapene. Det kan komme kundene til gode. Foto: Josemaria Toscano/photos.com