Aluminium smelting

Aluminium gir et viktig bidrag til norsk økonomi, men det er også et av de mest energikrevende metallene å produsere. Foto: photos.com

Aluminium gir et viktig bidrag til norsk økonomi, men det er også et av de mest energikrevende metallene å produsere. Foto: photos.com