Aluminium motor

Om aluminiumsskrapet fra ett resirkulert kjøretøy i dag gir aluminium til to av dagens biler, vil det i fremtiden kanskje ta tre eller fire biler for å forbruke denne mindre allsidige aluminiumslegeringen. Foto: photos.com

Om aluminiumsskrapet fra ett resirkulert kjøretøy i dag gir aluminium til to av dagens biler, vil det i fremtiden kanskje ta tre eller fire biler for å forbruke denne mindre allsidige aluminiumslegeringen. Foto: photos.com