Aluminium bauksitt

Mesteparten av energibruken involvert i aluminiumsproduksjonen er de første stegene, der bauksitt utvinnes og gjøres om til rent aluminium. Foto: photos.com

Mesteparten av energibruken involvert i aluminiumsproduksjonen er de første stegene, der bauksitt utvinnes og gjøres om til rent aluminium. Foto: photos.com