E18 Porsgrunn

Ny E18 gjennom Porsgrunn Konsept 5 med tre alternativer til bru over Eidangerfjorden. Ragnar Grøsfjeld. Oktober 2013

Kartet viser ny E18 gjennom Porsgrunn med tre alternativer til bru over Eidangerfjorden. ill.: Ragnar Grøsfjeld.