Penguin B på rullebanen

Et ubemannet fly av typen Penguin B klar for take-off på Ørlandet hovedflystasjon.