Dafnier er en vannloppe

Vannloppe i mikroskop

Dafnier av arten Daphnia magna er flinke til å kompensere for endringer i temperaturen. Foto: Per Harald Olsen/NTNU