smart pipe

oljerør SmartPipe

Røret har et tykt isolasjonslag med polypropylen. Her er elektronikken skjult, og her sendes dataene trådløst langs røret inn til land eller en plattform. Ill: SINTEF