Kosovo øvelse Foto Tomas Moss Forsvarets mediesenter

patrulje under øvelse kosovo. telemark battaljons siste øvelse før deployering i kosovo.15. september 1999patro during exercise kosovo. telemark batallions last exercise before deployment in kosovo.