Neighbourhood plakat

Alle byene har arrangert workshops der ideer og innspill fra beboere har myldret.