My neighbpurhood Lisboa

Workshop i Lisboa. Her satses det på språkopplæring, og man prøver å koble de som vil lære språk med de som vil hjelpe. Foto: SINTEF.