179966638

Dette er den første kartlegginga av seksuell trakassering blant elevar i vidaregåande skuler som har vorte gjennomført i Noreg. Foto: photos.com

Dette er den første kartlegginga av seksuell trakassering blant elevar i vidaregåande skuler som har vorte gjennomført i Noreg. Foto: photos.com