118286019

Dominance

Minoritetar rapporterte om noko høgare førekomst av å verte utsett for seksuell trakassering og tvang til sex. Elevar i desse gruppene var også noko meir involverte i seksuell trakassering av andre. Foto: photos.com