Professor Aksel Tjora

Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU.
Foto: Nils Heldal/NTNU SVT

Aksel Tjora, professor ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU. Foto: Nils Heldal/NTNU SVT