lydlaboratorium

Trondheim 18.11.2013 : SINTEFs lydlaboratorie med 16 høyttalere på veggen. Lydforsker Tron Tronstad på Sintef IKT. Foto Thor Nielsen

Statoil bruker lab'en til å teste ut lydproppen Quiet Pro som måler eksponering i øret på oljearbeidere offshore. Foto: Thor Nielsen.