marine ventures.jpg

stein fra arkeologiske utgravinger i Patagonia

Denne steinen ble funnet under arkeologiske utgravninger i Patagonia. Sporene på den tyder på at steinen er brukt som ambolt under produksjon av steinalderredskaper. Foto: Hein Bjerck