gastric sleeve

gastric sleeve

«Gastrisk sleeve»: – Ved sleeve-gastrektomi vert magesekken delt loddrett, og magesekkens volum vert redusert med om lag 80 prosent. I motsetnad til gastrisk bypass, vert ikkje tarmen kutta ved denne operasjonen. – Begge operasjonane gjer at pasientane vert fortare mette, og difor et mindre. (Illustrasjon av Kari Toverud, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening)