gastric sleeve

«Gastrisk sleeve»:

– Ved sleeve-gastrektomi vert magesekken delt loddrett, og magesekkens volum vert redusert med om lag 80 prosent. I motsetnad til gastrisk bypass, vert ikkje tarmen kutta ved denne operasjonen.

– Begge operasjonane gjer at pasientane vert fortare mette, og difor et mindre.
(Illustrasjon av Kari Toverud, publisert i Tidsskrift for Den norske legeforening)

gastric sleeve