Stanislav_Smirnov_(Fields_medalist)

Stanislav Smirnov, wikimedia commons.

Stanislav Smirnov holdt årets Onsager-forelesning.